Aktualności

 

 

Otwarcie naboru ofert na "Dostawę tokarki CNC".


W związku z realizacją przez firmę NOWAK TECHNOLOGIE TOMASZ BARTŁOMIEJ NOWAK projektu nr RPLU.03.07.00-06-0154/16, w ramach Działania 3.7 RPO WL 2014-2020, dofinansowanego ze środków EFRR, zapraszamy do złożenia oferty na 'Dostawę tokarki CNC"
Szczegółowe wymagania w zakresie przedmiotu oferty oraz regulamin dotyczący składania ofert dostępne są pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1064157

26.10.2017 r.

 

Zmiany formularza ofertowego i terminu składania ofert

UWAGA!

W związku z niedociągnięciami zaistniałymi w formularzu ofertowym, który jest załącznikiem ogłoszenia numer 1064157 w portalu Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, dotyczącego "Dostawy tokarki CNC", na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1064157 pod linkiem znajdującym się w zakładce "załączniki" umieszczony został zmieniony formularz do pobrania, niezbędny do złożenia ważnej oferty. Wydłużony tez został termin składania ofert umożliwiając dostosowanie się do zmian.

14.12.2017r.

 

Wybór dostawcy tokarki CNC

Dnia 27.12.2017 roku minął termin składania ofert na dostawę tokarki CNC. Dziękujemy wszystkim oferentom za złożone w terminie oferty. Zgodnie z przyjętym i udostępnionym kryterium wyboru przeprowadzono ranking, na podstawie którego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. takiej, której suma punktów była najwyższa, w zestawieniu z pozostałymi. 

Uprzejmie informujemy, że przetarg na dostawę tokarki CNC w dniu 28.12.2017 roku wygrała firma METAL TECHNICS POLSKA S.C.

Cena netto zakupu: 99 000 złotych

29.12.2017r. 

 

 

Otwarcie naboru ofert na "Dostawę centrum obróbczego".


W związku z realizacją przez firmę NOWAK TECHNOLOGIE TOMASZ BARTŁOMIEJ NOWAK projektu nr RPLU.03.07.00-06-0154/16, w ramach Działania 3.7 RPO WL 2014-2020, dofinansowanego ze środków EFRR, zapraszamy do złożenia oferty na 'Dostawę centrum obróbczego"
Szczegółowe wymagania w zakresie przedmiotu oferty oraz regulamin dotyczący składania ofert dostępne są pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1111629

16.05.2018 r.

 

Wybór dostawcy centrum obróbczego


Dnia 26.05.2018 roku minął termin składania ofert na dostawę centrum obróbczego. Dziękujemy wszystkim oferentom za złożone w terminie oferty. Zgodnie z przyjętym i udostępnionym kryterium wyboru przeprowadzono ranking, na podstawie którego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. takiej, której suma punktów była najwyższa, w zestawieniu z pozostałymi. 
Uprzejmie informujemy, że przetarg na dostawę centrum obróbczego wygrała firma POLCOM Przemysław Kimla.


Cena netto zakupu: 262 400 złotych

Otwarcie naboru ofert na "Dostawę oprogramowania CAM + ERP".


W związku z realizacją przez firmę NOWAK TECHNOLOGIE TOMASZ BARTŁOMIEJ NOWAK projektu nr RPLU.03.07.00-06-0154/16, w ramach Działania 3.7 RPO WL 2014-2020, dofinansowanego ze środków EFRR, zapraszamy do złożenia oferty na 'Dostawę oprogramowania CAM + ERP"
Szczegółowe wymagania w zakresie przedmiotu oferty oraz regulamin dotyczący składania ofert dostępne są pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1111629

28.09.2018 r.

 
Wykonanie: SQLSoft.pl
Menu