Testowanie szczelności głowic

TESTOWANIE SZCZELNOŚCI GŁOWIC

Sprawdzanie szczelności głowicy

Niejednokrotnie niewidoczne gołym okiem mikropęknięcia głowicy powodują przedostawanie się płynu chłodzącego lub oleju do komory spalania, co w  konsekwencji prowadzić może do istotnych uszkodzeń, a nawet zniszczenia silnika lub jego elementów.

JESTEŚMY W STANIE UJAWNIC WSZELKIE MIKROPĘKNIECIA przy wykorzystaniu Testera Szczelności Głowic. Jest to urządzenie własnej konstrukcji, posiadające opinie o innowacyjności, na skalę światową. Po dokładnym obmyciu głowicy i demontażu z niej wszelkich części, symulowane są warunki zbliżone do pracy silnika:

Test takowy:

Z uwagi na fakt, iż przy okazji przygotowywania głowicy do w/w testu często możemy określić które elementy głowicy wykazują nadmierne zużycie i nie nadają się do ponownego zamontowania (bądź też winny być wymienione aby w najbliższym okresie) – utrzymywany jest bieżący kontakt z Klientem, który informowany jest o wynikach takowych ustaleń, aby podjął decyzje o ich ewentualnej wymianie lub regeneracji, a tym samym nie ponosił ewentualnych, dodatkowych kosztów związanych z ponownym demontażem głowicy.

 

      

   

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty handlowej testera szczelności głowic, prosimy o kontakt telefoniczny, lub mailem:

tel. 517705690

a.bielak@nowaktechnologie.pl

 

https://www.cyberteam.pl/produkt/5624_tester-szczelnosci-glowic-tg2 


Wykonanie: SQLSoft.pl
Menu