Dotacje

Dotacje.

 

 

2021 r.
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Działanie: 4.2
Nazwa i adres Beneficjenta: Nowak Technologie Tomasz Bartłomiej Nowak
ul. Strefowa 8, 22-400 Zamość
Numer i tytuł projektu: RPLU.04.02.00-06-0156/20
Produkcja energii z odnawialnych źródeł w przedsiębiorstwie Nowak Technologie
Numer Umowy o dofinansowanie: RPLU.04.02.00-06-0156/20-00
 
2020 r.  
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: III konkurencyjność przedsiębiorstw
Działanie: 3.7
Nazwa i adres Beneficjenta: Nowak Technologie Tomasz Bartłomiej Nowak
ul. Strefowa 8, 22-400 Zamość
Numer i tytuł projektu: RPLU.03.07.00-06-0154/16
Uruchomienie produkcji innowacyjnych szaf telekomunikacyjnych
Numer Umowy o dofinansowanie: RPLU.03.07.00-06-0154/16-00
 
2017 r.
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 
Oś Priorytetowa: III konkrentyjność przedsiębiorstw
Działanie: 3.7
Nazwa i adres Beneficjenta: Nowak Technologie Tomasz  Bartłomiej Nowak
ul. Strefowa 8, 22-400 Zamość
Numer i tytuł projektu: RPLU.03.07.00-06-0043/20
Wdrożenie wyników prac B+R do produkcji innowacyjnych szaf dzielonych
Numer Umowy o dofinansowanie: RPLU.03.07.00-06-0043/20-00

 

 

2015 r.
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 
na lata 2007 - 2013
Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje
Działanie: 1.3
Nazwa i adres Beneficjenta: Cyberteam spółka z o.o.
ul. nie dotyczy 157, 22-400 Kalinowice
Numer i tytuł projektu: 02.11-WND-RPLU.01.03.00-06-041/11,
Uruchomienie produkcji czterech innowacyjnych typów anten 
z obudową 
przez firmę Cyberteam Sp. z o.o.
Numer Umowy o dofinansowanie: 02.11-UDA-RPLU.01.03.00-06-041/11

 

 

2014 r.
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
na lata 2007 - 2013
Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje
Działanie: 1.3
Nazwa i adres Beneficjenta: Nowak Technologie Tomasz Bartłomiej Nowak
Kalinowice 157, 22-400 Kalinowice
Numer i tytuł projektu: 12.12-WND-RPLU.01.03.00-06-007/13,
Uruchomienie produkcji testera szczelności głowic silnikowych.
Numer Umowy o dofinansowanie: 12.12-UDA_RPLU.01.03.00-06-007/13

 

 

2012 r.
Projekt numer: RPLU.01.02.00-06-005/10
Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji innowacyjnych anten typu zintegrowanego
Airbox23 eco przez firmę Cyberteam Sp. z o.o.
Beneficjent: Cyberteam spółka z o.o.
Adres: Kalinowice 157, 22-400 Kalinowice
Wykonanie: SQLSoft.pl
Menu