Dotacje

URUCHOMIENIE PRODUKCJI TESTERA SZCZELNOŚCI GŁOWIC SILNIKOWYCH

Projekt współfinansowany z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 Działanie 1.3.

Umowa o dofinansowanie nr: 12.12-UDA-RPLU.01.03.00-06-007/13


W wyniku realizacji projektu zakupione zostały środki trwałe i oprogramowanie, pozwalające na rozszerzenie oferty o nowe produkty i ulepszone usługi:
 

Efektem realizacji projektu będzie stworzenie 3 nowych miejsc pracy w pełnym wymierze czasu pracy.

 

 

Wykonanie: SQLSoft.pl
Menu