Szlifowanie zaworów

Szlifowanie zaworów i gniazd zaworowych

Zawory i gniazda zaworowe - pracują w bardzo ciężkich warunkach zwłaszcza w zakresie temperatury i oddziałujących na nie obciążeń, co niejednokrotnie powoduje potrzebę ich częstszej naprawy. Zużywają się one zarówno z powodu działania na nie gorących gazów, jak i wskutek uderzeń – „grzybka” zaworu o gniazdo.

Wybijanie się gniazd i zaworów następuje po stosunkowo długim okresie pracy silnika, natomiast wypalanie może nastąpić w dowolnym czasie, zwłaszcza gdy silnik pracuje na ubogiej mieszance, gdy luz między popychaczem i trzonem zaworu jest mały, albo z powodu zacierania się trzonów zaworowych w prowadnicach. Z uwagi na precyzję w dopasowaniu, gniazda i zawory nie powinny być samodzielnie  naprawiane przez użytkownika np. poprzez ich „docieranie”. Winny one być naprawione tylko przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Dysponując nowoczesną, specjalistyczną szlifierką do obróbki przylgni grzybków zaworowych, wyrównywania i fazowania stopek trzonków zaworów  - typ RV 516 – JESTESMY W STANIE WYSZLIFOWAC ZAWORY Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 0,002mm. Co w połączeniu z precyzyjnym doszlifowaniem gniazd i ustawieniem zaworów gwarantuje długie bezawaryjne ich funkcjonowanie. Po wykonanej czynności przeprowadzamy próbę szczelności – dopasowania zaworu do gniazda.

 

 

 

  

   

Wykonanie: SQLSoft.pl
Menu